KURUMSAL

Bahamettin Öztürk

Başkan

Başkan'ın
Mesajı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarık, fedakârca yaptığımız çalışmalarımızla, esnafımıza faydalı hizmetler sunmakta, esnaf ile devletimiz ve vatandaşımız arasında köprü oluşturmak gayretindeyiz. Ben değil biz olarak faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

BAŞKAN'A MESAJ

BAŞKAN'IN ÖZGEÇMİŞİ

1960 Kırşehir de dünyaya geldim. İlk ve Orta öğretimini Kırşehir''de Lise öğrenimini ise Çiçekdağ ilçesi Çiçekdağ Lisesinde tamamladım. Evli ve iki erkek bir kız olmak üzere 3 çocuk babasıyım. 
1983 yılında ailemden de aldığım destekle esnaflığa adım attım. 20.12.2005 tarihinden bu yana Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı olup, 1996 yılından bu yana Kırşehir Terziler , Konfeksiyoncular ve Kunduracılar Odası Başkanlığını da yapmaktayım. Kırşehir Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifinde 1996 yılından bu yana önce Başkan Vekilliği şimdi de başkanlığını yapmaya devam ediyorum. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine de devam etmekteyim. 2014 yılında TESK Denetim Kurulu Üyeliğine seçildim ve halen bu göreve devam etmekteyim.17 yıldır Faal Futbol Hakemliği ve Kurul Başkanlığı,Faal Futbol Hakem ve Dernek Başkanlığı yapmış olup halen bu görevlerim de de bir fiil hizmet vermeye çalışıyorum. 
2005 yılında gelmiş olduğum Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı görevine geldiğim günden bu yana elimden geldiğince hizmet vermeye çalışmaktayım.Küçük esnafımızın mağdur olmaması adına gerekli platformlarda eksiklerini dile getirerek desteğimi vermeye çalıştım.Ahilik kültürünü tanıtabilmek ve yaşatabilmek adına büyüklerimizle irtibatı hiç kesmeden gerek Türkiye de gerek se de dünya basınında yaşatmaya, kültürümüzü tanıtmaya çalıştım. Ahi Evran-ı Veli Külliyesinin temellerinin atılmasın da Valiliğimiz ve Belediye Başkanlığımızca ortaklaşa çalıştım. Kırşehir Belediyesinden devraldığımız Jeotermal ısı sisteminden yararlanarak yapılan mevye ve sebze kurusuyla şehrimizi tanıtmaya çalışmaktayız.Küçük esnafımızın ihtiyaç duyduğu kobi ve kredi işlemlerinde Esnaf Odaları Birliği ve Kredi Kooperatif başkanlığı olarak hemen hemen tüm esnafımızı faydalandırmaya çalıştık. 
Meslek hayatında Ahiliğin günümüze çok da fazla yansımadığını düşünüyorum. Zira Ekonomik kriz sebebiyle esnafımız haliyle çok fazla maduriyet içerisindedir. Küçük esnafımızın hemen hepsi geçim mücadelesi içerisindedirler .Bu nedenle Ahilik Kültürünü yansıtamamaktadırlar. 
Kalkınma ve ilerlemede başta kendi çocuklarım olmak üzere beni tanıyan ve takip eden gençliğin azmimi ve ilerleme konusunda hevesimi ve isteğimi örnek almalarını isterim.Çünkü hiçbir yenilgiden yılmadan hayallerimin ve heveslerimin peşini bırakmam. Yenilgi alsam dahi tekrar tekrar ,denerim ta ki başarılı olana kadar. Hayatımızı anlamlı kılmaya gelince öncelikle âcizane fikrim huzur ve mutluluktur. Bir insanın yaşadığı evde ailesiyle huzuru ve mutluluğu yerinde ise hayata bakışı açısı da olumlu olacaktır. Diğer bir önemli nokta işinizi sevmelisiniz. İşini seven her vatandaş verimli olacaktır. Yine hedefiniz olmalıdır. Hedefiniz olmalı ki yol haritanızı çizebilirsiniz.Hedefsiz insan bu hayatta asla muvaffak olamaz. 
Kırşehir’in kalkınmasını özellikle de son yıllardaki durumuna bakarak ifade etmeliyim çok fazla ilerleme görmekteyiz. Şöyle ki başta eğitim alanında olmak üzere şehir yapılandırılması , kültürel faaliyetler, sosyal faaliyetler vb bütün etkinliklerde çok fazla gelişme kaydettiğimizi düşünmekteyim. 
Derneğinizi ve bu tarz dernekleri gerekli görmekteyim. Çünkü bu tür dernekler temsil ettiği ili ve ilin kültürünü yaymak adına çok başarılı çalışmalar kaydetmektedir. Yine derneğinizin aracılığıyla yapılan gecelerde gurbette bulunan vatandaşlarımız bir araya gelmekte ve kaynaşmaktadırlar. Gerek insani kaynaşma ve dayanışma olsun ve gerekse de maddi manevi yardımlaşmalar olsun sizlerin vasıtasıyla ihtiyaç duyan hemşerilerimize iletilmekte ve birbirimize destek olmaktayız. Yine sizlerin aracılığı ile ilimizin kültürel, yöresel bütün etkinlikleri ve özellikleri tanıtılmakta şehrimizin basında yer almaktadır. 
Ülkemizin içerisinde bulunduğu ve son günlerde yaşadığımız üzücü olayların ivedilikle son bulmasını gönülden temenni ediyorum. Yine huzur ve sükûnet dolu günlerimizin gelmesini diliyorum. Son olarak şunu belirtmeliyim ki görevde olduğum sürece temsil ettiğim kurumları bir Kırşehir aşığı olarak layıkıyla yönettim ve yönetemeye çalışacağım. Görevim bittiği takdir de de yine bir Kırşehirli vatandaş olarak şehrimizin en güzel , en ferah ve en yaşanabilir hale gelmesi için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bizlere bu şehir atalarımızdan yadigardır bizler bize bırakılan yadigarı gücümüzün yettiği aklımızın erdiği kadar en güzel şekle getirmeye çalışmaktayız. Umut ediyorum ki bizden sonra gelen nesil de bizim bırakacağımız şehrimizi en güzel şekilde yönetecek ve temsil edecektir. 
Saygılarımı sunar huzur içerisinde kalmanızı dilerim.

BAŞKAN'IN GÖREVLERİ

Başkanın görev ve yetkileri 07.06.2005 tarihli Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 22.Maddesinde yer aldığı üzere:


a) Birlik işlerini mevzuata ve genel kurul kararlarına uygun olarak yürütmek. 
b) Bakanlık ve Konfederasyonca mevzuat gereği verilecek görevleri yerine getirmek. c) Yeni dönem çalışma programı ile bütçeyi, bilanço ve gelir ve gider tablolarını hazırlamak ve genel kurula sunmak. 
d) Odaların çalışmalarının mevzuat ve oda ana sözleşmesi esasları içinde yürütülmesini sağlamak üzere gerekli görülecek zamanlarda, işlemlerini incelemek ve alınması gerekli tedbirler hakkında bildirimde bulunmak. 
e) Odalar hakkında lüzumlu bilgilerin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında düzenli olarak tutulmasını sağlamak ve resmî dairelerin bu husustaki isteklerini yerine getirmek. 
f) Odaların gelişmesini sağlamak, ihtiyaç ve güçlüklerini gidermek için gerekli tedbirleri almak, bu konuda resmî ve özel merciler nezdinde teşebbüslerde bulunmak, genel meslekî menfaatlerini ilgilendiren konularda adli ve idari yargı mercileri önünde birlik başkanı marifetiyle birliği temsil etmek. 
g) Odalarda ve odalar arasında çıkan olumsuzluk ve anlaşmazlıklarla ilgili olarak düzenlenen raporları incelemek ve konuyu çözüme kavuşturmak. 
h) Odaların, kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımı ile ödünç para alınması; şirket, vakıf ve kooperatif kurma ve kurulu bulunanlara katılma yönündeki taleplerini incelemek ve karar vermek. 
ı) Resmî ve özel merciler tarafından istenecek temsilciyi atamak ve görevlendirmek. 
j) Genel sekreter ve diğer personelin atama, terfi, cezalandırma ve görevlerine son verilmesine karar vermek ve personele ait bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleyerek takip etmek. 
k) Çalışma bölgesi içindeki meslekî teamül, gelenek ve uyulması zorunlu meslekî kararları kendi görüşü ile birlikte Konfederasyona iletmek. 
l) Birlik katılma payının ve kayıt ücretinin üye odalardan elektronik ortamda tahsilini sağlamak. 
m) Esnafın işyeri açması, kapatması veya meslek değiştirmesi ile ilgili işlemlerin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından takibini yaparak sicil işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak. 
n) Odalardan gelen esnaf ve sanatkârlara ait şikâyetleri incelemek ve neticelendirmek ya da gerek görülmesi halinde konuyu Konfederasyona intikal ettirmek. 
o) İllerde, esnaf ve sanatkârların müşterileriyle ilişkisinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, konu hakem heyetlerine intikal ettirilmiş ise bu hakem heyetlerine üye görevlendirmek. 
p) Üyesi olan odalara, bu odaların mevcut üyelerine ve esnaf ve sanatkârlık faaliyetine yeni başlayacak kişilere danışmanlık hizmeti vermek. 
r) Üye odalardan gelen yıl sonu bilanço ile gelir ve gider cetvellerini incelemek, odalara yol gösterici tavsiyelerde bulunmak ve 15 inci maddenin (c) bendine göre değerlendirmek; bilanço ve gelir ve gider hesap cetvelini şubat ayı sonuna kadar, genel kurul evrakını ise genel kurulu takip eden on gün içinde Konfederasyona göndermek.