HABERLER

Kırşehir STK'lardan Ahilik için Tek Ses

03.12.2019

27 - 30 KASIM 2019 TARİHLERİNDE KONYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ULUSLARARASI AHİLİK FUARI VE İŞ AHLAKI ZİRVESİ İLE BİRLİKTE ULUSAL VE YEREL BASINLA BİRLİKTE ÖZELLİKLE SOSYAL MEDYADA OLUŞAN BİLGİ KİRLİLİĞİNİ GİDERMEK AMACIYLA BUGÜN AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN BEŞİĞİ OLAN KIRŞEHİR'İMİZDEKİ MESLEK KURULUŞLARI TEMSİLCİLERİ OLARAK ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPILMASI GEREKLİ HALE GELMİŞTİR.
Konu ile ilgili;
1) Ahilik Haftası Kutlamaları 13.08.2008 tarih 26966 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle çerçevelendirilmiştir.

2) Bu Yönetmeliğin 5. maddesi ile Ahilik Kutlamalarının merkezinin Kırşehir olduğu açıkça belirtilmiştir.

3) 13.08.2008 Tarihli Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinin 8.Maddesi gereği; Ticaret Bakanlığı uhdesinde "Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu oluşturulur.

4) Bakanlıkta oluşturulan bu Merkez Yürütme Kurulunda; Kırşehir Valisi, Kırşehir Belediye Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Kırşehir ESOB Başkanı yer almaktadır. Söz konusu kurulda başka herhangi bir ilden herhangi bir temsilci bulunmamaktadır. Merkez Yürütme Kurulu Ahilik Kutlamaları ile ilgili tüm yurt içi ve yurt dışı programları planlamakla yetkilidir.
5) Ahilik Haftası Kutlamaları her yıl Kırşehir merkez olmak üzere 81 ilde gerçekleştirilir. Bu kutlamalar için her yıl 2 milyon Lira'nın ÜZERİNDE BÜTÇE AYRILIR. Kırşehir dışındaki 81 İl'e 3'er bin lira kaynak gönderilir. Geri kalan 1 milyon 750 bin lira'lık kaynak Kırşehir'deki kutlamalar için harcanır.

6) En son Ahilik Etkinliklerinin 32.'si 16-22 Eylül tarihleri arasında başarı ile gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda da böyle olacaktır.

7) Ahilik Haftası etkinliklerinin şu ya da bu nedenle ilimizden alınması ve bir başka İl'e verilmesi asla söz konusu değildir. Kutlama yönetmeliğinde herhangi bir değişiklik yoktur. Böyle bir yönetmelik değişikliği de kimsenin gündeminde değildir.

8) Ahi Evran-ı Veli Hazretleri tıpkı, Mevlana gibi Yunus Emre gibi tüm Türk Milletine mal olmuş bir değerdir. Ahilik sadece Kırşehir esnafının değil tüm Türkiye esnafının ortak düsturudur. Nasıl Yunus Emre ile ilgili veya Mevlana ile ilgili yurdun değişik illerinde etkinlikler yapılıyor ise Ahi Evran ile ilgili veya Ahilikle ilgili çeşitli illerimizde bir takım etkinlikler yapılmaktadır ve yapılmalıdır. Zaten Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu'nun oluşturulmasındaki temel amaçta budur.

9) 27-30 Kasım tarihlerinde Konya ilinde gerçekleştirilen bir etkinliğin adında Ahiliğin olması, Ahilik Kutlamalarının merkezinin Konya'ya taşındığı anlamına gelmez. Zaten farklı illerde farklı tarihlerde Ahilikle ilgili; paneller, sempozyumlar vb. etkinlikler düzenlene gelmektedir.

10) Kamuoyunda bir takım söylentilere sebep olan Konya'da ki etkinlik ile ilgili ne Ticaret Bakanlığı'nın ne de Cumhurbaşkanlığı'nın herhangi bir kaynak aktarmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu etkinlik Konya'nın yerel imkanları ile gerçekleştirilmiş olup, genel kutlamalara yönelik herhangi bir yönlendirici niteliği yoktur. Her il gibi Konya'nın da Ahiliği yaşama ve yaşatma hakkı vardır.

11) Kaldı ki; Ahilik Vakfı Yasası taslağı hazırlanmış olup, bir Ahilik Vakfının kuruluş çalışmaları sürdürülmektedir. Bu yasa taslağına göre; yine tüm kutlamaların merkezi Kırşehir kabul edilmekte ve kurulacak Ahilik Vakfının yönetim kurulu üyeleri arasında; Kırşehir Valisi, Kırşehir Belediye Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Kırşehir ESOB Başkanı'na yer verilmektedir.

12) Ünü Anadolu sınırlarını aşmış olan Ahi Evran'ın ve Ahiliğin yurt dışında ve yurt içinde şu ya da bu tarihte anılıyor ve kutlanıyor olması Kırşehir'in ve Kırşehir Ahileri'nin sevinmesi gereken bir durumdur. Biz Konya'da yapılmış olan bu etkinliğin Ahiliğe değer katacağına ve Kırşehir'i gölgede bırakacak bir etkinlik olmadığını değerlendiriyoruz. Kaldı ki bu kutlamaların en tepesinde Kırşehir'li bir Genel Müdür bulunmaktadır. Ahilik Kutlamalarının merkezinin Kırşehir'den bir başka İl'e taşınmasına en başta Genel Müdürümüz imkan ve fırsat vermeyecektir.

13) Sonuç olarak Ahilik Kutlamalarının Kırşehir'den alınıp bir başka İl'e verildiğine/verileceğine ilişkin tüm haber ve spekülasyonlar gerçek dışıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Bahamettin ÖZTÜRK                               Mustafa YILMAZ                       Sinan PURCU
Kırşehir ESOB Başkanı                       Ticaret ve Sanayi Başkanı           Ziraat Odası Başkanı

Kırşehir STK'lardan Ahilik için Tek Ses
Paylaş: