HABERLER

PETLAS İçin Ortak Basın Açıklaması Düzenlendi

17.07.2019

KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI İLE KIRŞEHİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ORTAK BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİ.

Abdulkadir Özcan A.Ş 1970 yılından itibaren Türkiye genelinde Toptan, perakende lastik, jant ve akü ticareti yapmaktadır.

2005 yılında Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘yi satın almıştır. Devirden sonra birçok bankadan kredi kullanmak sureti ile 600.000.000. (altıyüzmilyon) USD yatırım yapmıştır. İstihdamı da yatırıma paralel olarak 600 kişiden 3.500 kişiye çıkartmıştır.

Yapılan bu yatırımların tamamı şehrimiz ekonomisine doğrudan büyük bir kaynak sağlamaktadır.

Bu yönüyle Petlas diğer işletmelerimiz gibi bizim ve şehrimizin markasıdır.

Ako Grup şirketlerinin yaptığı yatırımlar, şehrimize olduğu gibi ülkemiz ekonomisine de büyük katkıları sağlamıştır. Petlas ihracat rakamını da 10.000.000. (onmilyon) USD den 200.000.000. (ikiyüzmilyon) USD li rakamlara ulaştırmıştır.

Teknolojik olarak Türkiye’de ilklere imza atarak, tüketicinin ve Türk Silahlı kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu ürünleri piyasaya ekonomik fiyatlarda arz etmiştir.

Son yıllarda yurtdışı ve yurtiçi piyasa koşullarından kaynaklanan olumsuzluklara rağmen, işçi çıkartmayı ve küçülme seçeneğini kullanmamıştır.

2005 yılında Abdulkadir Özcan A.Ş’nin Petlas A.Ş’yi devralmasından sonra toptan ticaret ve depolama merkezini Ankara’dan Kırşehir’e taşımıştır ve söz konusu işyerinde indirme, yükleme, fatura vb. birimlerde yaklaşık 400 kişi istihdam sağlanmaktadır.

Abdulkadir Özcan A.Ş yıllar itibarı ile değişen ekonomik şartlardan dolayı, Akü ve Jant üretimi gibi bazı yeni iş alanlarına yönelmiş, bazı faaliyet alanlarını da devretme kararı almıştır ve 2019 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu’nda Kırşehir Merkez deponun devri karara bağlanmış olup, uygun koşulları sağlayan firmalarla temasa geçilmiştir.

Ayrıca, ekonomik koşullardan dolayı İş-Kur İl Müdürlüğü’ne müracaat edilerek Kırşehir’deki işyerinden yaklaşık 100 kişinin iş akdinin sonlandırılacağı bildirilmiştir ve 12/07/2019 tarihinde işyerini küçülmek için 47 çalışanın hakları ödenerek iş akitleri sonlandırılmış olup aynı gün işyeri devri için yerel bir firma ile anlaşılarak, yaklaşık 350 çalışanın hakları ile birlikte yeni firmaya geçişleri sağlanmıştır. Akıbetinde ise 47 çalışanın yeni firmada değerlendirilmesi için, ilgili firmaya tavsiyede de bulunulmuştur.

Bu gelişimler yaşanırken bunu haber alan bazı çalışanlar, durumu lehlerine çevirmek için DİSK’e bağlı Nakliyat-İş sendikasına üye olarak kamuoyu yaratmaya çalışmışlardır.

İlgili sendika söz konusu çalışanları olumsuz olarak etkileyerek, yapamayacakları vaatlerde bulunarak İş barışına zarar vermeye çalışmaktadır.

Hedefi Türkiye ve Kırşehir ekonomisine katma değer ve istidam sağlamak olan Petlas A.Ş. Yönetim Kurulu ve bizler gelişimlerden üzüntü duymaktayız.

PETLAS İçin Ortak Basın Açıklaması Düzenlendi
Paylaş: