KURUMSAL

TARİHÇE

20.03.2019

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığı; ilimizde kurulan esnaf ve sanatkârlar odalarının, aralarındaki dayanışmayı temin etmek, bu odaların il genelinde işbirliği ve ahenk içerisinde çalışmalarını ve gelişmelerini sağlamak ve ilimizin esnaf ve sanatkârlarını temsil ederek, esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlük, güvenirlilik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma gibi ilkeleri hâkim kılmak, meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadıyla 1952 yılında kurulmuştur. 

Kırşehir ESOB; 19 esnaf ve sanatkar odası, 1 şube ve çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren yaklaşık 6.500 aktif üyesi ile şehrimizin en büyük ve en yaygın örgütlenmeye sahip, tüm yöneticileri, üyeleri tarafından demokratik usullerle yargı gözetiminde yapılan seçimlerle işbaşına gelen kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. 
Türk Esnaf ve Sanatkarlarının öncüsü ve Ahilik Biliminin kurucusu olan Ahi Evran-ı VELİ Hazretlerinin belirlemiş olduğu AKIL-AHLAK-BİLİM-ÇALIŞMA-ADALET-DEVLET-EMNİYET ilkelerini benimseyerek kendisine düstur edinen teşkilatımız, Ahilik Kültürünün başta ülkemiz sathında olmak üzere, tüm dünya’ya tanıtılıp, yayılmasına öncülük etmiş, yapmış olduğu girişimlerle Esnaf ve Sanatkarların 32 meslek dalında Piri olan Ahi Evran-ı Veli’nin ve toplumsal barışın sağlanmasının temeli olan Ahilik Felsefesinin tanıtılmasına yönelik düzenlenen “Ahilik Haftası” kutlamalarının her yıl ülkemiz genelinde ve Kırşehir merkez olmak üzere yapılmasını sağlamıştır. 
21. Yüzyılın Ahileri olan esnaf ve sanatkarlar; gece-gündüz demeden, alın teri ile kendisinin ve yanında çalıştırmış olduğu işçinin geçim nafakasını temin etmeye çalışırken, aynı zamanda ödemiş olduğu vergilerle devletine artı değer katarak, ülkemiz ekonomisinin istikrar güvencesi olmuştur.

 

TARİHÇE
Paylaş: