KANUN VE YÖNETMELİKLER

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/06/20050621-1.htm

Meslek Eğitimi Fonu Yönetmeliği

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101219-4.htm

Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği

http://www.resmigazete.gov.tr/Eskiler/2005/09/20050916-2.htm

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği

http://www.resmigazete.gov.tr/Eskiler/2005/09/20050916-3.htm

Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/02/20080214-7.htm

Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/09/20080912-3.htm

Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/09/20080912-3.htm

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği

http://kirsehiresob.org.tr/upload/file_editor/2019/04/1554751023.pdf